Zaproszenie do udziału w projekcie „ŻYĆ SPRAWNIEJ”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska,

Gmina Orla oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli

 zaprasza do udziału w projekcie:

„ŻYĆ SPRAWNIEJ”

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO OSÓB:

  • ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY ORLA
  • BEZROBOTNYCH
  • Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
  • O NISKICH KWALIFIKACJACH
  • ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
  • KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • przeszkolenie w zakresie: ASYSTENT OSÓB ZALEŻNYCH Z MODUŁEM UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
  • zatrudnienie: UMOWA ZLECENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Podczas 120 godzin szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie charakterystyki
i zadań zawodowych opiekuna, fizjologii, anatomii człowieka, psychologicznych uwarunkowań pracy z ludźmi, zasad opieki nad osobą zależną/niesamodzielną, żywienia oraz pielęgnacji, zasad udzielania pierwszej pomocy, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, itp. W trakcie szkolenia (15 spotkań po 8 godzin) zostanie zapewniony uczestnikom ciepły posiłek oraz przerwa kawowa.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli przy ul. Mickiewicza 5,

w terminie do 10 grudnia 2018 r. w celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych