„Działaj Lokalnie 2022”

                          

      Dnia 23 maja odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Konkursu Programu ,,Działaj Lokalnie 2022”. Członkowie Komisji otrzymali do oceny 18 wniosków złożonych przez stowarzyszenia, organizacje i grupy nieformalne. Każdy wniosek rozpatrywany był indywidualnie przez każdego członka komisji. W wyniku burzliwych obrad dofinansowanie otrzymało 11 projektów z 7 Gmin: Bielsk Podlaski (gmina wiejska), Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina miejska), Kleszczele, Orla.