„Działaj Lokalnie 2023’’

Uroczyste wręczenie umów

6 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste spotkanie z Grantobiorcami Programu Działaj Lokalnie, w którym udział wzięli tegoroczni laureaci konkursu. Gospodarzami spotkania byli Prezes Stowarzyszenia – Jerzy Sirak oraz Dyrektor biura – Małgorzata Siegień.

  Podczas spotkania zostały wręczone umowy oraz przedstawione zostały informacje dotyczące prawidłowej realizacji projektów. Zaproszeni goście opowiedzieli o swoich projektach i o tym jakie ciekawe wydarzenia planują.

Grantobiorcy w tegorocznej edycji zamierzają min.:

  • zorganizować seanse filmowe, festyny i plenery malarskie,
  • lepić z gliny,
  • zbierać i zaprezentować tkaniny wytkane techniką podbieraną,
  • zorganizować  treningi, warsztaty i turnieje piłki siatkowej,
  • zorganizować warsztaty z tkactwa tradycyjnego – makatki,
  • zorganizować cykliczne spotkania i warsztaty lasoterapi jako alternatywnych form relaksacji,

Jednym słowem czeka nas wiele atrakcji w różnych gminach objętych działaniem Programu Działaj Lokalnie, na które serdecznie zapraszamy.

Ośrodek Działaj Lokalnie będzie śledzić te wydarzenia i przekazywać Państwu na bieżąco relacje z tych imprez, warsztatów, koncertów. Będziemy również zapraszać na nie poprzez udostępnianie ogłoszeń Grantobiorców realizujących powyższe wydarzenia.

  Dziękujemy pięknie wszystkim przybyłym na spotkanie. Jeszcze raz gratulujemy  ciekawych pomysłów, inicjatyw i życzymy udanych sukcesów w ich realizacji.

Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Wyniki konkursu

Dnia 22 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Konkursu Programu ,,Działaj Lokalnie”. Członkowie Komisji otrzymali do oceny 20 wniosków złożonych przez stowarzyszenia, organizacje i grupy nieformalne. Każdy wniosek rozpatrywany był indywidualnie przez każdego członka komisji. W wyniku burzliwych obrad dofinansowanie otrzymało 13 projektów z 7 Gmin: Białowieża, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina miejska), Hajnówka (gmina wiejska), Narewka, Orla.

2023 r. w liczbach:

13 projektów

7 gmin

55 010,00 zł wartość dotacji

I etap oceny wniosków zakończony

Podsumowanie szkolenia

25 kwietnia  2023 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Hajnówka w sali nr 12 odbyło się szkolenie w ramach ogłoszonego konkursu „Działaj Lokalnie”.

               Zajęcia w formie wykładów z użyciem narzędzi multimedialnych poprowadziła Małgorzata Siegień – koordynator Programu „Działaj Lokalnie”. Na szkoleniu zostały szczegółowo omówione następujące zagadnienia:

– prawidłowy sposób wypełniania wniosku w nowym generatorze społecznym,

przez który należało składać wnioski,

– warunki udziału w konkursie,

– kryteria oceny formalnej, które należało spełnić aby przejść do

dalszego etapu oceny merytorycznej.

               Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim za przybycie, merytoryczną dyskusje i cenne uwagi jakie padał podczas szkolenia. To był dobry czas do zadawania pytań i rozwiania wszelkich wątpliwości powstałych podczas pisania wniosku.

Zapraszamy na szkolenie

25 kwietnia 2023 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta w Hajnówce w sali nr 12 odbędzie się szkolenie dla potencjalnych Grantobiorców programu Działaj Lokalnie.

Konkurs Działaj Lokalnie

Link do składania wniosków : https://generatorspoleczny.pl/