„Działaj Lokalnie 2023’’

Wyniki konkursu

Dnia 22 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Konkursu Programu ,,Działaj Lokalnie”. Członkowie Komisji otrzymali do oceny 20 wniosków złożonych przez stowarzyszenia, organizacje i grupy nieformalne. Każdy wniosek rozpatrywany był indywidualnie przez każdego członka komisji. W wyniku burzliwych obrad dofinansowanie otrzymało 13 projektów z 7 Gmin: Białowieża, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina miejska), Hajnówka (gmina wiejska), Narewka, Orla.

2023 r. w liczbach:

13 projektów

7 gmin

55 010,00 zł wartość dotacji

I etap oceny wniosków zakończony

Podsumowanie szkolenia

25 kwietnia  2023 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Hajnówka w sali nr 12 odbyło się szkolenie w ramach ogłoszonego konkursu „Działaj Lokalnie”.

               Zajęcia w formie wykładów z użyciem narzędzi multimedialnych poprowadziła Małgorzata Siegień – koordynator Programu „Działaj Lokalnie”. Na szkoleniu zostały szczegółowo omówione następujące zagadnienia:

– prawidłowy sposób wypełniania wniosku w nowym generatorze społecznym,

przez który należało składać wnioski,

– warunki udziału w konkursie,

– kryteria oceny formalnej, które należało spełnić aby przejść do

dalszego etapu oceny merytorycznej.

               Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim za przybycie, merytoryczną dyskusje i cenne uwagi jakie padał podczas szkolenia. To był dobry czas do zadawania pytań i rozwiania wszelkich wątpliwości powstałych podczas pisania wniosku.

Zapraszamy na szkolenie

25 kwietnia 2023 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta w Hajnówce w sali nr 12 odbędzie się szkolenie dla potencjalnych Grantobiorców programu Działaj Lokalnie.

Konkurs Działaj Lokalnie

Link do składania wniosków : https://generatorspoleczny.pl/