Działaj Lokalnie 2024

Zapraszamy do udziału w konkursie „Działaj Lokalnie 2024”

Wnioski można składać w generatorze od 26 kwietnia 2024 r. do 28 maja 2024 r. wyłącznie przez generator https://generatorspoleczny.pl

Działaj Lokalnie 2024

Wyniki konkursu

Dnia 10 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Konkursu Programu ,,Działaj Lokalnie”. Członkowie Komisji otrzymali do oceny 11 wniosków złożonych przez stowarzyszenia, organizacje i grupy nieformalne. Każdy wniosek rozpatrywany był indywidualnie przez każdego członka komisji. W wyniku obrad dofinansowanie otrzymały wszystkie projekty z 6 Gmin: Białowieża, Bielsk Podlaski, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina miejska), Hajnówka (gmina wiejska).

2024 r. w liczbach:

11 projektów

6 gmin

55 000,00 zł wartość dotacji

I etap oceny wniosków zakończony

Podsumowanie spotkania informacyjno – konsultacyjnego

20 maja 2024 r. o godzinie 16:00 w Miejskiej Bibliotece odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach ogłoszonego konkursu „Działaj Lokalnie” w którym wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, KGW i grup nieformalnych.

               Zajęcia w formie wykładów z użyciem narzędzi multimedialnych poprowadziła Małgorzata Siegień – koordynator Programu „Działaj Lokalnie”.

Na szkoleniu zostały szczegółowo omówione następujące zagadnienia:

– prawidłowy sposób wypełniania wniosku generatorze społecznym, przez który należy składać wnioski,

– warunki udziału w konkursie,

– kryteria oceny formalnej, które należy spełnić aby przejść do

dalszego etapu oceny merytorycznej.

               Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim za tak liczne  przybycie, merytoryczną dyskusję i cenne uwagi jakie padały podczas spotkania. To był dobry czas do zadawania pytań i rozwiania wszelkich wątpliwości powstałych podczas pisania wniosku.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

20 maja 2024 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce odbędzie się spotkanie informacyjno – konsultacyjne na które serdecznie zapraszamy.

Konkurs Działaj lokalnie

Link do składania wniosków : https://generatorspoleczny.pl/