UWAGA !!! Zmiany w Regulaminie konkursu naboru ofert na mikrodotacje w 2013 roku

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska informuje, że w Regulaminie konkursu naboru ofert na mikrodotacje w 2013 roku realizowanego w ramach zadania publicznego „Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” wprowadzono poniższe uzupełnienia: 1/ w §2 ust. 5 dodano punkt 2) o brzmieniu jak niżej: „2) kryteriów strategicznych: – miejsce rejestracji organizacji: organizacja jest zarejestrowana […]

OGŁOSZENIE KONKURSU NABORU OFERT NA MIKRODOTACJE W RAMACH PO FIO

OGŁOSZENIE KONKURSU NABORU OFERT NA MIKRODOTACJE W RAMACH PO FIO   Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłaszają konkurs naboru ofert na mikrodotacje w ramach realizacji zadania publicznego w Komponencie Regionalnym pod nazwą: „Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze […]

OGŁOSZENIE KONKURSU NABORU OFERT NA MIKRODOTACJE W RAMACH PO FIO

   Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce i Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłaszają konkurs naboru ofert na mikrodotacje w ramach realizacji zadania publicznego w Komponencie Regionalnym pod nazwą: „Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” na lata 2012-2013 Do konkursu mogą przystąpić organizacje, które działają nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej […]