Informacja dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie” 2020

Trwa lokalny nabór wniosków grantowych Działaj Lokalnie.Wnioski do programu Działaj Lokalnie można składać do 17 czerwca!!!W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną nie będą odbywać się szkoleniabezpośrednie dlatego zapraszamy do lektury w formie prezentacji.Konsultacje telefoniczne i e-mail do 15 czerwca do godziny 12:00Kontakt:Małgorzata Siegień , tel. 85/682 23 80, biuro@euroregion-pb.pl

SSEPB ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI” edycja 2019

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. START KONKURSU 02.04.2019 FINISZ NABORU 06.05.2019 W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i […]

Spotkanie podsumowujące

28 lutego 2019 roku w Hajnowskim Domu Kultury zostało zorganizowane uroczyste spotkanie podsumowujące program #DziałajLokalnie X 2018, w którym udział wzięli tegoroczni grantobiorcy. Gospodarzami spotkania był prezes Stowarzyszenia – Jerzy Sirak oraz Koordynator Programu Działaj Lokalnie – Małgorzata Siegień. Podczas spotkania zaprezentowane zostały projekty zrealizowane w tegorocznej edycji. Zaproszeni goście mogli podziwiać zdjęcia przedstawiające wspaniałe […]