Członkowie Euroregionu

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska


Imię i nazwisko funkcja SSEPB
Adres Jednostka samorządu terytorialnego Tel. Fax.
Strona internetowa
adres e-mail
Jerzy Sirak Prezes ul. Zina 1 17-200 Hajnówka Urząd Miasta Hajnówka 85/682 21 80
85/682 29 94 www.hajnowka.pl hajnowka@hajnowka.pl
Andrzej Skiepko Wiceprezes ul. Zina 1 17-200 Hajnówka Starostwo Powiatowe w Hajnówce 85/682 27 18 85/682 93 70 85/682 42 20 www.powiat.hajnowka.pl starostwo@powiat.hajnowka.pl
Lucyna Smoktunowicz Skarbnik ul. Zina 1 17-200 Hajnówka Urząd Gminy Hajnówka 85/6822500 85/682 25 00 www.gmina-hajnowka.pl gmina@gmina-hajnowka.pl
Jerzy Wasiluk Sekretarz ul. Duboisa 14 17-240 Czeremch Urząd Gminy Czeremcha 85/685 04 00 85/685 00 15 85/685 04 00
www.czeremcha.pl ug_czeremcha@zetobi.com.pl
Aleksander Sielicki Członek zarządu ul. 1 Maja 4 17-250 Kleszczele Urząd Miejski w Kleszczelach 85/681 80 04 85/681 80 04 www.kleszczele.pl  sekretariat@um.kleszczele. wrotapodlasia.pl
Albert Waldemar Litwinowicz Członek zarządu ul. Sportowa 1 17-230 Białowieża Urząd Gminy Białowieża 85/681 24 87
85/681 24 87 www.bialowieza.gmina.pl sekretariat@ug.bialowieza.pl
LeonMałaszewski Członek zarządu ul. Główna 65 17-204 Dubicze Cerkiewne Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne 85/682 79 81 85/682 79 80 www.dubicze-cerkiewne.pl gmina@dubicze-cerkiewne.pl
Jerzy Wasiluk Członek zarządu Czyże 98 17-207 Czyże Urząd Gminy Czyże 85/681 35 17 85/681 89 90 85/681 89 91 www.ugczyze.pl ugczyze@ugczyze.pl
Andrzej Pleskowicz Członek zarządu ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew Urząd Gminy Narew 85/681 60 16 85/873 35 35 www.narew.gmina.pl narew@narew.gmina.pl
Jarosław Gołubowski Członek zarządu ul. Białowieska 1 17-220 Narewka Urząd Gminy Narewka 85/682 98 80 85/682 98 81 (do 94) 85/682 98 85 www.narewka.pl sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Leon Pawluczuk Członek zarządu ul. Mickiewicza 5 17-106 Orla Urząd Gminy Orla 85/730 57 80 85/730 57 87 85/730 57 81 www.orla.pl ugorka@orla.pl
Raisa Rajecka Członek zarządu ul. Mickiewicza 46 17-100 Bielsk Podlaski Urząd Gminy Bielsk Podlaski 85/730 68 51 85/730 20 15 www.bielskpodlaski.pl gmina@bielskpodlaski.pl

Dodaj komentarz