,,Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska’’