„Realizacja programu aktywacji społeczno–zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska’’