Projekty EFS

Żyć sprawniej

„Realizacja programu aktywacji społeczno–zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska’’

,,Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska’’