Projekty EFS

Realizowane

Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka

„Dzienny Dom Pomocy w Orli – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora”

„Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”

Zrealizowane

„Wsparcie usługami społecznymi w miejscu zamieszkania – gmina Orla”

„Nie jesteś sam”

Żyć sprawniej

„Realizacja programu aktywacji społeczno–zatrudnieniowej osób 25+ na obszarze LGD Puszcza Białowieska’’

,,Aktywni na rynku pracy na obszarze LGD Puszcza Białowieska’’