Wyniki Działaj Lokalnie 2022

         Dnia 23 maja odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Konkursu Programu ,,Działaj Lokalnie 2022”. Członkowie Komisji otrzymali do oceny 18 wniosków złożonych przez stowarzyszenia, organizacje i grupy nieformalne. Każdy wniosek rozpatrywany był indywidualnie przez każdego członka komisji. W wyniku burzliwych obrad dofinansowanie otrzymało 11 projektów z 7 Gmin: Bielsk Podlaski (gmina […]

Informujemy, iż 4 maja 2022 roku zakończył się nabór wniosków w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie”

                            WPŁYNĘŁO 18 WNIOSKÓW            Dziękujemy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym za złożenie wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wszystkie wnioski przeszły pozytywną ocenę. I zostały skierowane do II etapu oceny tj. oceny merytorycznej.            […]

Informacja dla wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie” 2020

Trwa lokalny nabór wniosków grantowych Działaj Lokalnie.Wnioski do programu Działaj Lokalnie można składać do 17 czerwca!!!W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną nie będą odbywać się szkoleniabezpośrednie dlatego zapraszamy do lektury w formie prezentacji.Konsultacje telefoniczne i e-mail do 15 czerwca do godziny 12:00Kontakt:Małgorzata Siegień , tel. 85/682 23 80, biuro@euroregion-pb.pl