Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie”

Dnia 10 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Konkursu Programu ,,Działaj Lokalnie”. Członkowie Komisji otrzymali do oceny 11 wniosków złożonych przez: stowarzyszenia, fundacje, organizacje i grupy nieformalne. Każdy wniosek rozpatrywany był indywidualnie przez każdego członka komisji. W wyniku obrad dofinansowanie otrzymały wszystkie projekty z 6 Gmin: Białowieża, Bielsk Podlaski, Czyże, Dubicze Cerkiewne, […]