I etap oceny wniosków zakończony

30 kwietnia 2023 roku zakończył się nabór wniosków w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie”

WPŁYNĘŁO 21 WNIOSKÓW

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej:

  • 20 wniosków przeszło pozytywną ocenę
  • 1 wniosek został odrzucony formalnie.

Zapraszamy do zapoznania się listą.