Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie”

Dnia 22 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Konkursu Programu ,,Działaj Lokalnie”. Członkowie Komisji otrzymali do oceny 20 wniosków złożonych przez stowarzyszenia, organizacje i grupy nieformalne. Każdy wniosek rozpatrywany był indywidualnie przez każdego członka komisji. W wyniku burzliwych obrad dofinansowanie otrzymało 13 projektów z 7 Gmin: Białowieża, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina miejska), Hajnówka (gmina wiejska), Narewka, Orla.

2023 r. w liczbach:

13 projektów

7 gmin

55 010,00 zł wartość dotacji