Podsumowanie szkolenia

25 kwietnia  2023 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Hajnówka w sali nr 12 odbyło się szkolenie w ramach ogłoszonego konkursu „Działaj Lokalnie”.

               Zajęcia w formie wykładów z użyciem narzędzi multimedialnych poprowadziła Małgorzata Siegień – koordynator Programu „Działaj Lokalnie”. Na szkoleniu zostały szczegółowo omówione następujące zagadnienia:

  • prawidłowy sposób wypełniania wniosku w nowym generatorze społecznym,

przez który należało składać wnioski,

  • warunki udziału w konkursie,
  • kryteria oceny formalnej, które należało spełnić aby przejść do

dalszego etapu oceny merytorycznej.

               Chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim za przybycie, merytoryczną dyskusje i cenne uwagi jakie padał podczas szkolenia. To był dobry czas do zadawania pytań i rozwiania wszelkich wątpliwości powstałych podczas pisania wniosku.