OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 229276-2015 z dnia 2015-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Hajnówka
Dostawa ubrań specjalnych – 108 kpl, butów strażackich gumowych – 108 par i rękawic specjalnych – 108 par dla strażaków jednostek OSP Gminy Bielsk Podlaski, Gminy Czeremcha, Gminy Czyże, Gminy Dubicze Cerkiewne, Gminy Hajnówka, Miasta i…
Termin składania ofert: 2015-09-11

Numer ogłoszenia: 235734 – 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 229276 – 2015 data 03.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszczy Białowieskiej, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 682 23 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie wspólnego zamawiającego, tj. Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, ul. Parkowa 3, w sekretariacie..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie wspólnego zamawiającego, tj. Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, ul. Parkowa 3, w sekretariacie.

Załączniki do pobrania:

Modyfikacja SIWZ – Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka.

Modyfikacja Załącznik nr 1.1 opis przedmiotu zamówienia – ubrania specjalne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka.