Odpowiedż na pytania wykonawców

Dotyczy zamówienia SSEPB/PBU/634/ZP/9„Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka”

Odpowiedż na pytania – Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka. Dokument programu Microsoft Word