Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu bielskiego i hajnowskiego na szkolenie dn. 3 grudnia 2013r.

Ośrodek Wpierania Organizacji Pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z delegatkami Podlaskiej Sieci Pozarządowej serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu bielskiego i hajnowskiego na szkolenie realizowane w ramach projektu „Profesjonalny III sektor” współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich:

„ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ”, w tym:

Obowiązki organizacji wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Zakres i charakter sprawozdania rocznego,

Sprawozdawczość wewnętrzna,

Organy nadzoru i kontroli zewnętrznej,

Kalendarz sprawozdawczości.

Szkolenie odbędzie się w dniu 3 grudnia 2013 r. w godz. 10.00-16.00 w siedzibie Starostwa

Powiatowego w Bielsku Podlaski, ul.11 Listopada 4, a poprowadzi je Pan Krzysztof Leończuk

– ekspert Ekonomii Społecznej i zarządzania organizacjami /trener OWOP w Białymstoku.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje do dnia 25 listopada 2013r. Pani Alina Dębowska

(nr telefonu 600 009 178, e-mail dembowska.a@wp.pl)

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Biuro projektu: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

ul. Ks. Abramowicza 1, III p. 15-782 Białystok

tel/fax. 85 7322 846; biuro@owop.org.pl; www.owop.org.pl