Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

W związku z realizacją partnerskiego projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska informuje o zamówieniu publicznym nr ref. SSEPB/PBU/634/ZP/1 na dostawę 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Jan Chomczuk, Koordynator projektu

Do pobrania:

Pełny tekst ogłoszenia w formacie PDF.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2013-OJS224-389527-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr SSEPB/PBU/634/ZP/1

SIWZ 2013-OJS224-389527-pl

 

 

 

Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

PL-BY-UA
PL-BY-UA

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina 2007 –