OGŁOSZENIE O TERMINACH SZKOLEŃ NT. ZASAD KONKURSU NABORU OFERT NA MIKRODOTACJE W RAMACH PO FIO


 

 

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce  potwierdza, że miejsce, data i godzina spotkania w Białymstoku nie ulega zmianie i jest jak niżej:
BIAŁYSTOK, sala konferencyjna Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5 – 10.09.2012r., godz. 13.00

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem naboru ofert na mikrodotacje w ramach realizacji zadania publicznego w Komponencie Regionalnym pod nazwą: „Działajmy lokalnie – efektywne organizacje w województwie podlaskim” przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne:

ŁOMŻA, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Szosa Zambrowska 1/27 – 07.09.2012r., godz. 13.00

BIAŁYSTOK, sala konferencyjna Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5 – 10.09.2012r., godz. 13.00 (uwaga: miejsce spotkania zostanie ostatecznie potwierdzone w dniu 7 września br., prosimy śledzić informacje na stronie www.euroregion-pb.pl)

HAJNÓWKA, sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 11-go Listopada 24 – 11.09.2012r., godz. 13.00

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działają min. 6 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy.

Dziękujemy serdecznie Starostwu Powiatowemu w Łomży, Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku i Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce za bezpłatne użyczenie pomieszczeń.