Szkolenie z zakresu Nordic Walking

LOGO Euroregionu Puszcza Białowieska

Wrotapodlasia

Powiat Hajnowski

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
we współpracy ze
Starostwem Powiatowym w Hajnówce
planuje organizację we wrześniu br.
specjalistycznego szkolenia z zakresu Nordic Walking

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zostać instruktorami lub przewodnikami Nordic Walking i wszystkich osób zainteresowanych chodzeniem z kijkami z terenu województwa podlaskiego, które w sposób aktywny, poprzez popularyzację NW i organizację zajęć, będą uczestniczyć w promocji tej formy aktywności ruchowej. Szkolenie będzie obejmowało następujące stopnie instruktorskie nadawane przez Polską Federację Nordic Walking:
1. Instruktor NW (odpowiednik INWA Instruktor)
2. Przewodnik NW (odpowiednik INWA Activity Leader)
Szkolenie będzie prowadzone przez trenerów Nordic Walking z Polskiej Federacji Nordic Walking. Kurs obejmuje pełen zakres metodyki i dydaktyki techniki Nordic Walking – będą to zajęcia teoretyczne i praktyczne na wytyczonych trasach w Puszczy Białowieskiej i okolicach. Szkolenie zostanie zakończone otrzymaniem certyfikatu Instruktora/Przewodnika Nordic Walking.

Koszt szkolenia wynosi 300 zł/osobę, wpłatę należy uiścić na wskazane przez organizatorów konto po zakwalifikowaniu się na szkolenie. Uczestnik kursu we własnym zakresie pokrywa koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem. Ponadto zobowiązany jest posiadać ubiór sportowy umożliwiający wyjście w teren, stosowny do warunków pogodowych. Przewidziany termin szkolenia – wrzesień br.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na szkolenie mają osoby posiadające spore możliwości wykorzystania nabytych umiejętności w zakresie Nordic Walking w swojej obecnej pracy zawodowej, jak również deklarujące podejmowanie aktywności w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji rajdów, przemarszów, spacerów oraz innych inicjatyw związanych z Nordic Walking. Liczy się również kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

Wymagania od kandydatów na instruktorów PFNW

Instruktor NW (odpowiednik INWA Instruktor)
• Minimum średnie wykształcenie,
• Posiadanie legitymacji instruktorskiej lub trenerskich w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej (nie dotyczy absolwentów i studentów Akademii Wychowania Fizycznego lub Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego oraz absolwentów i studentów Akademii Medycznej kierunków Fizjoterapia lub Rehabilitacja),
• Doświadczenie organizatorskie i metodyczne w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.
• Złożenie dokumentów rekrutacyjnych (wskazanych po zakwalifikowaniu się na szkolenie).
Posiadanie legitymacji Instruktora NW uprawnia do samodzielnego prowadzenie zajęć treningowych z zakresu Nordic Walking.

Przewodnik NW (odpowiednik INWA Activity Leader)
• od kandydata nie wymaga się specjalistycznego wykształcenia z zakresu Kultury Fizycznej ani legitymacji instruktorskiej lub trenerskich w zakresie sportu lub rekreacji ruchowej.
• Złożenie dokumentów rekrutacyjnych (wskazanych po zakwalifikowaniu się na szkolenie).
Posiadanie legitymacji Przewodnika NW uprawnia do prowadzenia zajęć treningowych w zakresie Nordic Walking tylko w grupach przeszkolonych przez osobę posiadającą tytuł Instruktora NW lub prowadzenie zajęć ruchowych w zakresie NW pod nadzorem Instruktora NW.

Zgłoszenia na szkolenie wraz z podaniem przyjmuje do 03 września br. i udziela szczegółowych informacji:

Jan Chomczuk, tel. (85) 682 2380 (w godz. 8.00-16.00 od pon. do pt.),
e-mail: jchomczuk@euroregion-pb.pl

Podanie Nordic Walking