Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

W związku z realizacją partnerskiego projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska informuje o zamówieniu publicznym nr ref. SSEPB/PBU/634/ZP/1 na dostawę 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Jan Chomczuk, Koordynator projektu Do pobrania: Pełny tekst ogłoszenia w formacie PDF. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2013-OJS224-389527-pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr SSEPB/PBU/634/ZP/1 SIWZ 2013-OJS224-389527-pl       Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę […]