Kontakt

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
ul. Parkowa 3,
17-200 Hajnówka
tel. 85 682-23-80
fax 85 682-50-81
e-mail: biuro@euroregion-pb.pl

 

STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
tel. (85) 682 27 18
fax. (85) 682 42 20
www.powiat.hajnowka.pl
starostwo@powiat.hajnowka.pl

MIASTO HAJNÓWKA
Urząd Miejski
Ul. Aleksego Zina 1
17 – 200 Hajnówka
tel.(085) 682 21 80
fax (085) 682 29 94
www.hajnowka.pl

MIASTO I GMINA KLESZCZELE
Urząd Miasta i Gminy
17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4
tel./fax (085) 681 80 04

GMINA BIAŁOWIEŻA
Urząd Gminy
17-230 Białowieża
ul. Sportowa 1
tel./fax (085) 681 24 87

GMINA CZEREMCHA
Urząd Gminy
17-240 Czeremcha
ul. Duboisa 14
tel.(085) 685 00 15
fax (085) 6850400
www.czeremcha.com.pl

GMINA CZYŻE
Urząd Gminy
17-207 Czyże 106
tel.(085) 681 35 17, fax (085) 681 35 34,
681 35 04
www.ugczyze.pl/

GMINA DUBICZE CERKIEWNE
Urząd Gminy
17-204 Dubicze Cerkiewne
ul. Główna 65
tel.(085) 682 79 81
fax (85) 682 79 80
http://www.dubicze-cerkiewne.pl/

GMINA HAJNÓWKA
Urząd Gminy
17 – 200 Hajnówka
ul. Al. Zina 1
tel. (85) 682 31 95, fax (085) 682 2500
www.gminahajnowka.prv.pl/

GMINA NAREW
Urząd Gminy
17-210 Narew
ul. Mickiewicza 101
tel.(085) 873 3536,
fax (085) 873 3535
www.narew.gmina.pl/

GMINA NAREWKA
Urząd Gminy
17-220 Narewka
ul. Białowieska 1
tel./fax (085) 685 80 21
www.narewka.pl

Dodaj komentarz