Pierwsze warsztaty już za nami

W sobotę 2 lipca na zrewitalizowanym placu wokół Hajnowskiego Domu Kultury odbyły się pierwsze letnie warsztaty pn. „Plenerowa strefa warsztatowa”.Bogaty program imprezy został zrealizowany w całości mimo załamania pogody.Na plenerowej strefie warsztatowej można było nauczyć się wielu umiejętności od rękodzielników naszego regionu: Wykonane przez siebie przedmioty można było zabrać do domu jako piękną pamiątkę z […]

„Plenerowa strefa warsztatowa”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska we współpracy  z Hajnowskim Domem Kultury zapraszają na cykl zróżnicowanych warsztatów rękodzieła ludowego promujących i propagujących tradycję i kulturę naszego regionu w ramach realizowanego zadania publicznego pn. „Plenerowa strefa warsztatowa”. Warsztaty będą prezentowały ludowe dziedzictwo kulturowe regionu Podlasia, w tym prezentację zanikających i unikalnych umiejętności rękodzielniczych oraz tradycyjną kulturę ludową. […]

Wyniki Działaj Lokalnie 2022

         Dnia 23 maja odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Konkursu Programu ,,Działaj Lokalnie 2022”. Członkowie Komisji otrzymali do oceny 18 wniosków złożonych przez stowarzyszenia, organizacje i grupy nieformalne. Każdy wniosek rozpatrywany był indywidualnie przez każdego członka komisji. W wyniku burzliwych obrad dofinansowanie otrzymało 11 projektów z 7 Gmin: Bielsk Podlaski (gmina […]

Informujemy, iż 4 maja 2022 roku zakończył się nabór wniosków w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie”

                            WPŁYNĘŁO 18 WNIOSKÓW            Dziękujemy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym za złożenie wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wszystkie wnioski przeszły pozytywną ocenę. I zostały skierowane do II etapu oceny tj. oceny merytorycznej.            […]