PL-BY-UA

Projekt pn. „Kultura regionu Puszczy Białowieskiej – poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy transgranicznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020