„Działaj Lokalnie XI” – edycja 2019

SSEPB ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI” edycja 2019

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany we współpracy z
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

START KONKURSU 02.04.2019 FINISZ NABORU 06.05.2019

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały lokalne zasoby.

Konkurs adresowany jest do:

  • organizacji pozarządowych,
  • grup nieformalnych,
  • inicjatyw Działaj Lokalnie

Dotacje do 6000 zł
Wkład własny w wysokości min. 25% planowanej dotacji, w tym min. 5% w formie finansowej

Wszyscy wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i realizować działania w gminach Powiatu Hajnowskiego lub w gminie Orla i gminie wiejskiej Bielsk Podlaski.

Regulamin konkursu i formularz wniosku (tylko wersja poglądowa) można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Samorządów, ul. Parkowa 3 w Hajnówce lub pobrać ze strony internetowej www.euroregion-pb.pl Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 085/682 23 80, e-mail: biuro@euroregion-pb.pl w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 06 maja 2019 r.

Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie:
od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie system.dzialajlokalnie.pl do dnia 06 maja 2019 r.

Załączniki: