Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie”

Dnia 10 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Konkursu Programu ,,Działaj Lokalnie”. Członkowie Komisji otrzymali do oceny 11 wniosków złożonych przez: stowarzyszenia, fundacje, organizacje i grupy nieformalne. Każdy wniosek rozpatrywany był indywidualnie przez każdego członka komisji. W wyniku obrad dofinansowanie otrzymały wszystkie projekty z 6 Gmin: Białowieża, Bielsk Podlaski, Czyże, Dubicze Cerkiewne, […]

Wyniki Działaj Lokalnie 2022

         Dnia 23 maja odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej Konkursu Programu ,,Działaj Lokalnie 2022”. Członkowie Komisji otrzymali do oceny 18 wniosków złożonych przez stowarzyszenia, organizacje i grupy nieformalne. Każdy wniosek rozpatrywany był indywidualnie przez każdego członka komisji. W wyniku burzliwych obrad dofinansowanie otrzymało 11 projektów z 7 Gmin: Bielsk Podlaski (gmina […]

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pt. „Kultura regionu Puszczy Białowieskiej – poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy transgranicznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Projekt trwa od 1 stycznia 2022r. do 31 października 2022r. Wartość całkowita projektu wynosi 19 825,00 EUR Dofinansowanie z UE wynosi 17 842,00 EUR Wkład własny 1 983,00 […]

SSEPB ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI” edycja 2019

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. START KONKURSU 02.04.2019 FINISZ NABORU 06.05.2019 W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i […]

Zapytanie ofertowe SSEPB/EFS109/2019/ZP/2

Zapytanie ofertowe SSEPB/EFS109/2019/ZP/2 Zamawiający: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, tel. (085) 682 23 80, e-mail: biuro@euroregion-pb.pl Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska z siedzibą w Hajnówce przy ulicy Parkowej 3, 17-200 Hajnówka zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie wsparcia indywidualnego fizjoterapeuty, realizowanego w ramach projektu „ŻYĆ SPRAWNIEJ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi […]

„Żyć sprawniej”

W dniu 30 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Żyć sprawniej ”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, partnerem Gmina Orla i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; […]