„Skuteczne Ośrodki Pomocy Społecznej w Euroregionie Puszczy Białowieskiej”

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności życiowej 37 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizację indywidualnego wsparcia opiekuńczego w miejscu zamieszkania, z gmin z obszaru Działania Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska tj. Dubicze Cerkiewne, Czeremcha, Czyże, Narew, Narewka, Orla, miejsko-wiejskiej Kleszczele oraz miejskiej Hajnówka. Główne zadania w ramach projektu: a) wsparcie indywidualne osób zagrożonych […]