Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska” dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych, z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Zamienniki tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC-9140CDN o wydajności 2500 kopii w 4 kolorach: czarny, niebieski, czerwony i żółty
  • Papier ksero A4, gramatura 80g/m2, kolor biały – 10 ryz
  • Segregator A4, szerokość grzbietu 7, 5 cm, mechanizm dźwigowy – 10 sztuk
  • Segregator A4, szerokość grzbietu 5 cm, mechanizm dźwigowy – 5 sztuk

Termin realizacji zamówienia: 27 luty 2015r.

  1. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców ofert spełniających określone wymagania tj. oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości oraz przyjmując za najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie brutto.
  2. Forma złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12 lutego 2015r. (czwartek), do godziny 15.00, w jednej z następujących form:

pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska,
17-200 Hajnówka ul. Parkowa 3

– faxem na nr.: (85) 682 50 81

– drogą elektroniczną, wyłącznie w postaci załącznika w formacie pdf, na adres e-mail: biuro@euroregion-pb.pl

  1. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez wykonawcę po wykonaniu i odbiorze zlecenia.\

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Siegień pod nr telefonu: 85/682 23 80