Zapytanie ofertowe SSEPB/PBU/634/ZP/6

W związku z realizacją projektu pn. „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina 2007 – 2013, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych z logotypami UE, programu i SSEPB. W skład zamówienia wchodzi:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

  • Biwuar A4 /aktówka/teczka w formacie A4. Rozmiary: orientacyjnie wys. 34, szer. 26, gr. 4,5 cm. Opis: rączka do przenoszenia, szeroka przegroda na dokumenty i kieszeń zamykana na zamek, klips na kartki, usztywniona podkładka pod klipsem umożliwiająca stabilne pisanie, mechanizm ringowy, przegródki na karty, wizytówki oraz na długopisy, kieszonka na np. telefon, drobiazgi, kolor czarny 50 szt. Na przedniej stronie biwuaru powinny znajdować ww. logotypy w wersji jednokolorowej.

  • Druk prezentacji na 100 stronach – 50 eg. na każdej stronie w stopce dokumentu powinny znajdować się ww. kolorowe logotypy oraz informacja o treści jak obok: Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007 – 2013.

2. Termin realizacji zamówienia: 22 października 2014r.

3. Kryteria wyboru oferty: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców ofert spełniających określone wymagania tj. oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości oraz przyjmując za najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie brutto.

4. Forma złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 października 2014r., do godziny 15.30, w wybranej przez siebie formie pisemnej:

– osobiście lub listownie na adres: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, 17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 3

– faxem na nr.: (85) 682 50 81

– drogą elektroniczną: wyłącznie w postaci załącznika z podpisem osoby upoważnionej : e-mail: biuro@euroregion-pb.pl

5. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie rachunku/faktury wystawionej przez wykonawcę po wykonaniu i odbiorze zlecenia.

Z poważaniem,

Małorzata Siegień

Specjalista ds. zamówień publicznych

SSEPBPBU634ZP6-zapytanie SSEPBPBU634ZP6-oferta