Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z dokonaniem oceny ofert na zakup materiałów biurowych jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

F.H.U. „GRAWIT”, ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów – 402.33zł/brutto

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą, z uwagi na najniższą cenę spośród przedstawionych ofert.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

1.

F.H.U. „GRAWIT”

ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów

402,33

2.

Grafix K. Olszewska-Piotrowska, M.Tyrała Sp.J.

ul. I Armii Wojska Polskiego 2A, 15-103 Białystok

432,54

3.

P.H.U. BAWI S.A.

ul. Składowa 10, 15-399 Białystok

501,59

4.

Q Toner Agata Michałowska

ul. Perseusza 11, 01-934 Warszawa

563,97

5.

Wolfart” Sklep

ul. 28 Czerwca 1956r. 152/2, 61-507 Poznań

877,53

6.

F.H.U. „GRAWIT”

ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów

1413,39