ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie transgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w Euroregionie Puszcza Białowieska” dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w Hajnówce, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek w 2014 r., z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Papier ksero A4,gramatura 80g/m2, kolor biały – 15 ryz
 • Segregator A4, szerokość grzbietu 7,5 cm, mechanizm dźwigowy – 5 sztuk
 • Koperta DL biała samoklejąca, wymiary: 110×220 mm 50 sztuk
 • Koperta C4 biała samoklejąca, wymiary: 229×324 mm – 50 sztuk
 • Koperta C5 biała samoklejąca, wymiary: 162×229 mm – 50 sztuk
 • Spinacze 28 mm – 2×100 sztuk
 • Zszywki No 24/6 – 4×1000 sztuk
 • Płyty CD – 10 sztuk
 • Płyty DVD – 10 sztuk
 • Toner do drukarki HP color LaserJet 2550L, kolor czarny – 1 sztuka
 • Toner do drukarki HP LaserJet 1022, kolor czarny – 1 sztuka
 • Bęben do drukarki HP color LaserJet 2550L – 1 sztuka

2. Termin realizacji zamówienia: 03 września 2014r.

3. Kryteria wyboru oferty:Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych przez wykonawców ofert spełniających określone wymagania tj. oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości oraz przyjmując za najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie brutto.

4. Forma złożenia oferty: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27 sierpnia 2014r. (środa), do godziny 15.30, w jednej z następujących form:

pisemnej (osobiście lub listownie) na adres:

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, 17-200 Hajnówka, ul. Parkowa 3

– faxem na nr.: (85) 682 50 81

– drogą elektroniczną, wyłącznie w postaci załącznika, na adres e-mail: biuro@euroregion-pb.pl

5. Wymagane warunki płatności: przelew 14 dni na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez wykonawcę powykonaniu i odbiorze zlecenia.\

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Siegień pod nr telefonu: 85/682 23 80