Ogłoszenie o zamówieniu – zakup 1 łodzi ratowniczej wraz z przyczepką

W związku z realizacją partnerskiego projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska informuje o zamówieniu publicznym nr ref. SSEPB/PBU/634/ZP/3 na dostawę 1 łodzi ratowniczej typu RIB wraz z przyczepą do jej przewozu.

Jan Chomczuk

Koordynator projektu

Do pobrania:
1/ Pełny tekst ogłoszenia w formacie PDF.
2/ Formularz Wykonawcy w formacie Word

 

Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

 

PL-BY-UA

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina 2007 –