LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” edycja 2014

DL

euroregion_logo

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” edycja 2014Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • Konkurs adresowany jest do:zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały lokalne zasoby.

  • organizacji pozarządowych,
  • grup nieformalnych,
  • inicjatyw Działaj Lokalnie.

Wszyscy wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i realizować działania w gminach Powiatu Hajnowskiego lub w gminie Orla i gminie wiejskiej Bielsk Podlaski.

Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6000 złotych. Beneficjent zabezpiecza wkład własny w wysokości minimum 25% planowanej dotacji, w tym przynajmniej 5% w postaci finansowej.

Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

Regulamin konkursu i formularz wniosku (tylko wersja poglądowa) można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Samorządów, ul. Parkowa 3 w Hajnówce lub pobrać ze strony internetowej www.euroregion-pb.pl. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 085/682-23-80, e-mail: biuro@euroregion-pb.pl w godzinach od 8.00 do 16.00.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 12 maja 2014.

Pliki do pobrania::

REGULAMIN_DL_2014

WNIOSEK DL 2014

pafw_logo

arfwp_logo