Projekt trans graniczny pn. „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”.

Od 1 listopada 2013 r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska realizuje partnerski projekt trans graniczny pn. „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”.

Partnerem Wiodącym projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (zrzeszenie wszystkich JST z powiatu hajnowskiego oraz dwóch gmin wiejskich z powiatu bielskiego: Orla i Bielsk Podlaski), Partnerami krajowymi są: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Czeremcha, Gmina Czyże, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Hajnówka, Gmina Kleszczele, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Orla; Partnerami zagranicznymi są: Brzeski Obwodowy Urząd Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji Republiki Białorusi, Grodzieński Obwodowy Urząd Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji Republiki Białorusi. W ramach projektu wszyscy partnerzy ponoszą wydatki.

Projekt otrzymał dofinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Wartość projektu: 4 380 381,80 EUR, dofinansowanie: 90%, tj. 3 942 343,62 EUR.

Główne działania:

    1. Zarządzanie projektem, w tym spotkanie organizacyjne partnerów.

    2. Doposażenie 18 jednostek straży pożarnej z obszaru transgranicznego Polski i Białorusi w sprzęt ratowniczy i ratowniczo-gaśniczy. W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt:

– średnie samochody ratowniczo – gaśnicze dla jednostek OSP – 10 szt.,

– średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla KPPSP w Hajnówce – 1 szt.,

– łódź ratownicza dla OSP Siemianówka – 1 szt.,

– samochody ratowniczo – gaśnicze dla jednostek straży pożarnej na obszarze Obwodu Brzeskiego – 3 szt.,

– samochody ratowniczo – gaśnicze dla jednostek straży pożarnej na obszarze Obwodu Grodzieńskiego – 4 szt.,

– sonar dla jednostek straży pożarnej na Białorusi – 1 szt.,

– sprzęt ratowniczy dla jednostek straży pożarnej na Białorusi – 3 szt.

  1. Dwa 2-dniowe szkolenia w celu wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących prowadzenia działań ratowniczych oraz wiedzy technicznej dotyczącej użytkowania nowo zakupionych pojazdów (jedno szkolenie w RP i jedno w RB).

  2. Promocja realizowanego projektu.

  3. Konferencja zamykająca projekt w Polsce.

Przewidywany termin zakończenia realizacji to 30 czerwca 2015 roku.

SIWZ-2013-OJS224-389527-pl – zmiana III

Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

PL-BY-UA
PL-BY-UA

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina 2007 – 2013