Czwarta tura odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia publicznego nr SSEPB/PBU/634/ZP/1

W związku z kolejnymi pytaniami uczestników postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska przedstawia poniżej odpowiedzi oraz zmodyfikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Jan Chomczuk,
Koordynator projektu

Do pobrania:

1/ Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania (4 tura)

odpowiedź na zapytania do siwz IV-1

2/ Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr SSEPB/PBU/634/ZP/1 (3 zmiana)

SIWZ-2013-OJS224-389527-pl – zmiana III

Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

PL-BY-UA
PL-BY-UA

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina 2007 – 2013