Odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia publicznego nr SSEPB/PBU/634/ZP/1

W związku z pytaniami uczestników postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska przedstawia poniżej odpowiedzi oraz zmodyfikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Jan Chomczuk,
Koordynator projektu

Do pobrania:

1/ Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania – plik MS WORD
Odpowiedzi na pytania do SIWZ

2/ Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr SSEPB/PBU/634/ZP/1 – plik MS WORD
SIWZ-2013-OJS224-389527-pl

Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

PL-BY-UA
PL-BY-UA

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina 2007 – 2013