Druga tura odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia publicznego nr SSEPB/PBU/634/ZP/1

W związku z kolejnymi pytaniami uczestników postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w ramach realizacji projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska przedstawia poniżej odpowiedzi oraz zmodyfikowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. zwracamy Państwa uwagę, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 16.01.2014 r. do godziny 11:00.

Jan Chomczuk,
Koordynator projektu

Do pobrania:

1/ Odpowiedzi na pytania uczestników postępowania (2 tura)
odpowiedź na zapytania do siwz II-1

2/ Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr SSEPB/PBU/634/ZP/1 (2 zmiana)
SIWZ-2013-OJS224-389527-pl – zmiana II

Projekt „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

PL-BY-UA
PL-BY-UA

Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś –Ukraina 2007 – 2013