Informujemy, iż 4 maja 2022 roku zakończył się nabór wniosków w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie”

                           

WPŁYNĘŁO 18 WNIOSKÓW

          

Dziękujemy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym za złożenie wniosków.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wszystkie wnioski przeszły pozytywną ocenę.

I zostały skierowane do II etapu oceny tj. oceny merytorycznej.

                           

Pod koniec maja pojawi się informacja z listą rankingową dofinansowanych wniosków.