Informujemy, iż 4 maja 2022 roku zakończył się nabór wniosków w Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie”

                            WPŁYNĘŁO 18 WNIOSKÓW            Dziękujemy wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym za złożenie wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej wszystkie wnioski przeszły pozytywną ocenę. I zostały skierowane do II etapu oceny tj. oceny merytorycznej.            […]