OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy „Dostawa hełmów strażackich dla strażaków jednostek OSP i PSP.”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska zaprasza do składania ofert na dostawę 81 szt. hełmów strażackich dla strażaków jednostek OSP i PSP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Zapytaniu ofertowym nr SSEPB/PBU/634/ZP/10.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Zapytanie ofertowe – Dostawa hełmów strażackich dla strażaków jednostek OSP i PSP Dokument PDF

Formularz oferty – Dostawa hełmów strażackich dla strażaków jednostek OSP i PSP