Białowieske Drezyny

Po długiej zimowej przerwie Białowieskie Drezyny zapraszają na pierwsze wyprawy drezynami już na weekend majowy. Od 27kwietnia do 5maja będą jeździć codziennie od 10:00 do 20:00. Proponują wycieczki otwarte z grupami łączonymi lub wyprawy drezynami na wyłączność. Dysponują drezynami zarówno 12 osobowymi, jak również drezyną 5 osobową. Wszystkie pojazdy są napędzane przez gości. Najbardziej popularną […]

LISTA RANKINGOWA OFERT ZGŁOSZONYCH DO SSEPB W RAMACH KONKURSU NABORU OFERT NA MIKRODOTACJE W PROGRAMIE OPERACYJNYM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH POD NAZWĄ: „DZIAŁAJMY LOKALNIE – EFEKTYWNE ORGANIZACJE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Drugi nabór – Konkurs 2013 L.p. Nazwa wnioskodawcy Numer wniosku nadany przez SSEPB Średnia liczba punktów (maks. 24) 1 Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Innowacji FIO/SSEPB/13/10 22 2 Fundacja Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast FIO/SSEPB/13/20 22 3 Stowarzyszenie Klub Amazonki w Siemiatyczach FIO/SSEPB/13/5 21 4 Siemiatyckie Stowarzyszenie Hippiczne „Szwadron” FIO/SSEPB/13/7 21 5 Stowarzyszenie […]

LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają z konkretnych potrzeb danej […]

LISTA OFERT ZGŁOSZONYCH DO STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW EUROREGIONU PUSZCZA BIAŁOWIESKA W RAMACH KONKURSU NABORU OFERT NA MIKRODOTACJE W PROGRAMIE OPERACYJNYM FUNDUSZU INIСJATYW OBYWATELSKICH POD NAZWĄ: „DZIAŁAJMY LOKALNIE – EFEKTYWNE ORGANIZACJE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM”

EDYCJA 2013 L.p. Nazwa wnioskodawcy Numer wniosku nadany przez SSEPB Miejsce rejestracji organizacji Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal” FIO/SSEPB/13/1 Białystok Fundacja „Lepsze Jutro” FIO/SSEPB/13/2 Białystok Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Lepsze Jutro” FIO/SSEPB/13/3 Michałowo Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw „Nasza Natura” FIO/SSEPB/13/4 Ignatki-Osiedle Stowarzyszenie Klub Amazonki w Siemiatyczach FIO/SSEPB/13/5 Siemiatycze Stowarzyszenie Rozwoju Wsi […]