LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska działając  jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza z dniem 01 marca 2012r. LOKALNY KONKURS GRANTOWY w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: – zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego […]

EUROREGIONY ZACIEŚNIAJĄ WSPÓŁPRACĘ

W poniedziałek 13 lutego w Warszawie, w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń reprezentujących polskie strony euroregionów z przedstawicielami Kancelarii, w tym Ministrem w Kancelarii Prezydenta Henrykiem Wujcem. Spotkanie prowadził Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu ‚Sprewa – Nysa – Bóbr’ Czesław Fiedorowicz. W jego trakcie podpisany został List intencyjny dotyczący powołania Federacji Stowarzyszeń współtworzących Euroregiony na granicach […]